Ross Romenesko  Founder  Program Director

Ross Romenesko
Founder
Program Director

 Adam Krueger  Academic Director  

Adam Krueger
Academic Director
 

 Tina Romenesko  Health & Wellness Director

Tina Romenesko
Health & Wellness Director

 
 Emily Ventola  Youth Program Coordinator

Emily Ventola
Youth Program Coordinator

  Mario Sinclair  Youth Program Coordinator

Mario Sinclair
Youth Program Coordinator