Ross Romenesko   Founder   Program Director

Ross Romenesko
Founder
Program Director

Adam Krueger   Academic Director   

Adam Krueger
Academic Director
 

Tina Romenesko   Health & Wellness Director

Tina Romenesko
Health & Wellness Director

 
Emily Ventola   Youth Program Coordinator

Emily Ventola
Youth Program Coordinator

Mario Sinclair    Youth Program Coordinator

Mario Sinclair
Youth Program Coordinator